Jesteśmy grupą ekspertów biznesowych. Nasze doświadczenie wynieśliśmy z wielu projektów, konsultacji i szkoleń dla naszych klientów. Naszymi ekspertami są osoby, które specjalizują się w:
  • zarządzaniu zespołami
  • tworzeniu zespołów projektowych
  • zarządzaniu projektami różnymi metodykami jak m.in. PRINCE2,
  • marketingu,
  • leadership,
  • motywowaniu pracowników i określaniu celów,
  • tworzeniu strategii biznesowych zarówno dla firm z sektora MŚP jak i dla dużych korporacji,
  • pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji UE,
  • szkoleniach z różnych specjalności (biznesowe, komputerowe, miękkie, prawnicze, z zakresu dotacji UE i innych),
  • i wielu innych specjalnościach.

Jest nas w sumie kilkadziesiąt osób (wkrótce nasze sylwetki będą na stronie). Pracowaliśmy i pracujemy w firmach doradczych o renomowanych opiniach. Cała prezentowana przez nas wiedza została sprawdzona już w wielu sytuacjach w praktyce.

Naszym celem jest przekazywanie wiedzy i dobrych praktyk w każdej z dziedzin, w których się specjalizujemy, tak aby umiejętności biznesowe były coraz bardziej powszechne. Nasz cel realizujemy (oprócz konsultacji) poprzez publikowanie dedykowanych ebooków.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zespół eksperci.info